+31 (0)88 000 1900
+31 (0)6 111 88 261
BIJ € 59,00 GRATIS VERZENDING

ADHD OMEGA-3

[ PLANKTON VOEDINGSSTOFFEN ]

Home » Gezondheid » ADHD Omega-3


VETZUREN

OMEGA-3
ONDERZOEKERS


Een tekort aan omega-3 vetzuren bij jonge kinderen kan op latere leeftijd nog gevolgen hebben, zo stellen diverse onderzoekers. Latere gevolgen van een dergelijke deficiëntie kunnen bestaan uit een zich eerder ontwikkelende aanvallende instelling of een sneller driftig optreden.

06. University of Ottawa
14. University of Oxford


Uit onderzoek blijkt dat bij kinderen die dezelfde hoeveelheden essentiële vetzuren tot zich nemen, de groep die gediagnosticeerd is met ADHD vaker een ontoereikende hoeveelheid van deze essentiële vetzuren heeft dan de groep die niet aan deze aandoening lijdt.

15. Journal of Nutrition

Een (Chinese) onderzoek zet 21 kinderen die de diagnose ADHD hebben gekregen af tegen een controlegroep bestaande uit 21 leeftijdsgenoten zonder deze aandoening. Tijdens het onderzoek werd nauwkeurig bijgehouden welke hoeveelheden de kinderen binnenkregen als het ging om essentiële vetzuren, waaronder de omega-3 vetzuren. Ook werd regelmatig bloed van de twee groepen afgenomen of te kunnen onderzoeken of sprake was van deficiënties met betrekking tot voornoemde vetzuren.

DIVERSE TESTS


Naast dit alles werden beide groepen blootgesteld aan diverse tests waarmee bepaald kon worden of sprake was van symptomen. De kinderen die ADHD hadden, vertoonden een wezenlijk grotere deficiëntie van essentiële vetzuren dan de controlegroep. Tevens vertoonde de eerste groep significant minder goede resultaten op tests aangaande ongeremd gedrag en de tijdelijke verwerking van informatie. De aandoening van de eerste groep gerelateerde symptomen hingen samen met een vetzurendeficiëntie in het bloed, maar niet met de consumptie van deze vetzuren. Daarnaast kwam ook naar voren dat ongeremd gedrag zich uitgesprokener voordeed naarmate deze deficiëntie groter was.

Kinderen met ADHD hebben een significant groter tekort aan essentiële vetzuren in vergelijking met gezonde kinderen, ondanks een gelijke inname van deze vetzuren. Symptomen van voornoemde aandoening zijn in verband gebracht met dit tekort aan essentiële vetzuren. Het is voorstelbaar dat kinderen met deze ziekte grotere hoeveelheden van deze vetzuren verbruiken of dat zij dezelfde vetzuren minder adequaat omzetten.

37. Ass for Psyc. Science