ADHD

[ PLANKTON VOEDINGSSTOFFEN ]

VETZUREN | OMEGA-3

Onderzoek
Een (Chinese) onderzoek zet 21 kinderen die de diagnose ADHD hebben gekregen af tegen een controlegroep bestaande uit 21 leeftijdsgenoten zonder deze aandoening. Tijdens het onderzoek werd nauwkeurig bijgehouden welke hoeveelheden de kinderen binnenkregen als het ging om essentiële vetzuren, waaronder de omega-3 vetzuren. Ook werd regelmatig bloed van de twee groepen afgenomen om te kunnen onderzoeken of sprake was van deficiënties met betrekking tot voornoemde vetzuren.

Resultaten
Naast dit alles werden beide groepen blootgesteld aan diverse tests waarmee bepaald kon worden of sprake was van symptomen. De kinderen die ADHD hadden, vertoonden een wezenlijk grotere deficiëntie van essentiële vetzuren dan de controlegroep. Tevens vertoonde de eerste groep significant minder goede resultaten op tests aangaande ongeremd gedrag en de tijdelijke verwerking van informatie. De aandoening van de eerste groep gerelateerde symptomen hingen samen met een vetzurendeficiëntie in het bloed, maar niet met de consumptie van deze vetzuren. Daarnaast kwam ook naar voren dat ongeremd gedrag zich uitgesprokener voordeed naarmate deze deficiëntie groter was.

Kinderen met ADHD hebben een significant groter tekort aan essentiële vetzuren in vergelijking met gezonde kinderen, ondanks een gelijke inname van deze vetzuren. Symptomen van voornoemde aandoening zijn in verband gebracht met dit tekort aan essentiële vetzuren. Het is voorstelbaar dat kinderen met deze ziekte grotere hoeveelheden van deze vetzuren verbruiken of dat zij dezelfde vetzuren minder adequaat omzetten (15)(37).

MINERALEN | IJZER

IJzertekort
Studies hebben aangetoond dat een ijzertekort in het lichaam de ontwikkeling van ADHD bij jonge kinderen kan bevorderen. De groep bestond uit 53 kinderen van 4-14 jaar met de diagnose ADHD en een controlegroep van 27 kinderen zonder ADHD van 4-14 jaar.

Wat de onderzoekers opmerkten, was dat de hoeveelheid ferritine sterk bijdroeg aan het gedrag van die kinderen met ADHD. Ferritine is een eiwit dat ijzer door het hele lichaam en belangrijke organen verbindt.

Een laag ijzergehalte betekende dat er teveel ferritine overbleef, waardoor 84% van de kinderen met ADHD meer symptomen vertoonde die verband hielden met ADHD in vergelijking met slechts 18% van de kinderen zonder ADHD.

De onderzoekers sloten het experiment af door te stellen dat lage hoeveelheden ijzer in het lichaam bijdragen aan ADHD en dat die kinderen baat zouden hebben bij het gebruik van ijzersupplementen om hun ijzerniveaus intact te houden.

Als bij jou of jouw kind de diagnose ADHD is gesteld, profiteert je mogelijk ook van de juiste ijzersupplementen. Zorg er echter voor dat je eerst de arts raadpleegt (38).

Winkelwagen
Scroll naar boven