Hart

[ PLANKTON VOEDINGSSTOFFEN ]

VETZUREN | OMEGA-3

Evaluatie onderzoeken
Onderzoeker Wang en zijn collega’s hebben 842 wetenschappelijke artikelen over primaire en secundaire preventie van hartinfarcten en plotse hartstilstand nader onderzocht. Dit onderzoek leidde tot de slotsom dat de extra inname van EPA en DHA (beide omega-3 ) vetzuren hier een belangrijke rol in kan spelen. Deze vetzuren werden geconsumeerd in de vorm van voedingssuppletie en/of vis. Allereerst bleek de incidentie van infarcten en (acute) hartdood kleiner te zijn (1).

Daarnaast bleek deze extra consumptie te zorgen voor een verkleining van de algehele sterftekans. De grotere consumptie van voornoemde vetzuren bleek eveneens een positieve invloed te hebben op het voorkomen van complicaties. Research van de Mayo Kliniek biedt nadere onderbouwing van de stelling dat omega-3 vetzuren een beschermende werking vervullen (2).

CARDIOVASCULAIRE STELSEL

In het voorgaande werd gesproken over voedingsmiddelen of -supplementen die doordat ze omega-3 vetzuren bevatten, een beschermend effect op het hart hebben. Deze invloed hangt onder andere samen met de antitrombotische eigenschappen van deze voedingsmiddelen. Het is namelijk vanwege deze kenmerken dat de betreffende voedingsmiddelen of -supplementen de kans op aandoeningen van het cardiovasculaire systeem kunnen doen afnemen. Dit hangt weer samen met een samenspel van effecten op het functioneren van ditzelfde systeem. Je cardiovasculaire systeem bestaat uit je hart, bloedaderen, aderen, haarvaten en bloed.

In het hier volgende worden deze effecten benoemd.

 In de eerste plaats kunnen voornoemde vetzuren bijdragen aan een verkleining van de kans op acuut hartfalen en aderverkalking. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan het lager worden van de bloeddruk. Tevens kan sprake zijn van een daling van de stollingsfactor en de hoeveelheid vet in het bloed.

Voornoemde vetzuren bewerkstelligen verder dat de celmembranen vloeibaarder worden en dragen bij aan de productie van weefselhormonen met een vaatverwijdende werking. Naast dit alles hebben omega-3 vetzuren een gunstig effect op de witte bloedcellen (wat van belang is bij ontstekingsreacties). Tot slot bevorderen deze vetzuren ook de doorstroming van het bloed.

Winkelwagen
Scroll naar boven