ONDERZOEK

[ PLANKTON VOEDINGSSTOFFEN ]

Home » Gezondheid » Omega-3 Onderzoek

HART EN VAATSTELSELWang et al. heeft 842 artikelen op het gebied van primaire en secundaire preventie bekeken. De conclusie was dat een verhoogde consumptie van gezonde vetten zoals omega-3 vetzuren EPA en DHA, via vis en/of via voedingssupplementen, zowel de algehele sterfte, het optreden van een hartinfarct en plotselinge hartdood verminderde. Van belang was verder dat geen of slechts zeer weinig complicaties optraden. Ook een onderzoek van de Mayo Clinic bevestigt de beschermende invloed van omega-3-vetzuur op het hart.

01. Journal of Nutrition
02. Mayo Clinic campus


HERSENFUNCTIESDe hersenen hebben van alle weefsels in het lichaam het hoogste vetpercentage. Volgens dr. David Horrobin, een pionier in het onderzoek naar essentiële vetzuren, bestaat ongeveer 8% van de hersenen uit omega-3 vetzuren. Met name DHA wordt aldaar ingebouwd in Fosfolipiden membranen en in de myelineschede rondom zenuwcellen. Om deze reden worden omega-3 vetzuren bij diverse psychische aandoeningen ingezet.

04. Journal of Psychiatry
05. Swallownest Hospital


ADHDOnderzoek onder 21 kinderen met de diagnose ADHD wijst uit dat zij een wezenlijke grotere deficiëntie van essentiële vetzuren hadden dan de controlegroep. Ook vertoonde de eerste groep met kinderen duidelijk minder goede resultaten op test aangaande ongeremd gedrag en de tijdelijke verwerking van informatie. Het is daarom voorstelbaar dat kinderen met ADHD grotere hoeveelheden vetzuren verbruiken of dat zij deze vetzuren minder goed kunnen omzetten.

15. Journal Nutrition
37. Psychological Science


AGRESSIEKinderen die in hun eerste levensjaren tekorten hebben aan omega-3 vetzuren krijgen later eerder of nemen eerder een agressieve houding aan, wordt door sommige wetenschappers betoogd. Niet alleen muizen, maar ook mensen lijken gevoelig voor omega-3 vetzuren inname in verband met agressie.

Het blijkt dat moord vaker voorkomt bij mensen die weinig omega-3 vetzuren eten. Lage bloedwaarden van deze vetzuren worden vaak gezien bij mensen die voor openbare geweldpleging op de bon zijn geslingerd. Door middel van jarenlange inname van omega-3 vetzuren neemt agressie echter af. Een aantal studies hebben een positief effect van omega-3 vetzuren op de impuls beheersing/agressie aangetoond.

06. University of Ottawa
07. Journal of PsyCh
08. Review of Psychiatry

09. Psychiatric Ass.


BIPOLAIRE STOORNISEen onderzoek van Andrew L. Stoll en collega's is een van de eerste systematische pogingen om het verband tussen omega-3 vetzuren en verbetering van de impulsoverdracht in de hersenen ook klinisch aan te tonen. Zij vonden dat patiënten met bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd) na negen maanden visoliesuppletie aanmerkelijk opgeknapt waren in vergelijking met een placebogroep.

Momenteel is er veel onderzoek gaande naar de invloed van omega-3 vetzuren op de impulsoverdracht in zenuwweefsel en de klinische uitwerking daarvan. Inmiddels is aangetoond dat omega-3 vetzuren een positieve bijdrage aan de behandeling van een bipolaire stoornis leveren.

04. Journal of PsyCh
05. Swallownest Hospital
06. University of Ottawa

11. Medical Association


KLINISCHE DEPRESSIEDe omega-3 vetzuur commissie van de American Psychiatric Association (APA) heeft de studies naar de potentiële gunstige effecten van omega-3 vetzuren geanalyseerd en komt tot de conclusie dat ze een gunstig effect op depressies hebben.

11. Medical Association


DEMENTIE EN ALZHEIMERDierproeven tonen aan dat hersenfuncties- en doorbloeding gunstig worden beïnvloed door toediening van omega-3 vetzuren. In theorie zouden omega-3 vetzuren het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer verlagen. Dit blijkt echter niet uit onderzoek: de uitkomsten van studies zijn soms tegenstrijdig, of de kwaliteit van de studies is onvoldoende.

11. Medical Association


SCHIZOFRENIEUit epidemiologisch onderzoek blijkt een verband tussen een lage inname van omega-3 vetzuren en het optreden van psychoses. In klinisch onderzoek blijken omega-3 vetzuren een positief effect te hebben op de behandeling van schizofrenie en het voorkomen hiervan. Het blijkt bij jongeren even goed te werken als de huidig beschikbare neuroleptica (atypische antipsychotica).

12. University of Uppsala
06. University of Ottawa


ONTSTEKINGEN EN AUTO-IMMUUNZIEKTEOntstekingen kunnen worden afgeremd door omega-3 vetzuren. Deze vetten versterken tevens het immuunsysteem. Dit betekent dat ze bruikbaar zijn om diverse (auto-immuun)ziekten die samenhangen met ontstekingen te bestrijden. Het immuunsysteem wordt door de diverse omega-3 vetzuren ondersteund.

Omdat de eerdergenoemde vetzuren anti-inflammatoire kwaliteiten hebben, is hier onderzoek naar gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en andere auto-immuun- en ontstekingsaandoeningen. Research toonde daardoor onder meer de positieve werking van omega-3 vetzuren op reumatoïde artritis aan.

18. Journal of Rheumatology
19. Health & Social Work


OOGFUNCTIEOmega-3 vetzuren zijn in staat positief bij te dragen aan het voorkomen van de oogaandoening maculadegeneratie (MD). Dit blijkt onder meer uit internationale research: proefpersonen die eenmaal per week een volvette vis aten, hadden vijftig procent minder kans op het ontwikkelen van voornoemde aandoening van de ogen. Dit effect hangt vooral samen met de consumptie van DHA, aangezien dit vetzuur zich in grote hoeveelheden in het netvlies bevindt en dit in conditie houdt. Onderzoek ondersteunt ook de stelling dat vetzuren van het omega-3-type de gezondheid van het oog bevorderen. Zo dragen de vetzuren bij aan de productie van traanvocht, wat nodig is om droge ogen te voorkomen.

16. Medical Association

PLANKTON WINKEL