+31 (0)88 000 1900
+31 (0)6 111 88 261
BIJ € 59,00 GRATIS VERZENDING

ONDERZOEK

[ PLANKTON VOEDINGSSTOFFEN ]

Home » Gezondheid » Omega-3 Onderzoek


VETZUREN

HART EN VAATSTELSELWang et al. heeft 842 artikelen op het gebied van primaire en secundaire preventie bekeken.(1) De conclusie was dat een verhoogde consumptie van de Omega 3-vetzuren EPA en DHA, via vis en/of via voedingssupplementen, zowel de algehele sterfte, het optreden van een hartinfarct en plotselinge hartdood verminderde. Van belang was verder dat geen of slechts zeer weinig complicaties optraden. Ook een onderzoek van de Mayo Clinic bevestigt de beschermende invloed van Omega-3-vetzuur op het hart.(2)


VETZUREN

HERSENFUNCTIESDe hersenen hebben van alle weefsels in het lichaam het hoogste vetpercentage. Volgens dr.David Horrobin, een pionier in het onderzoek naar essentiële vetzuren, bestaat ongeveer 8% van de hersenen uit Omega 3-vetzuren. Met name DHA wordt aldaar ingebouwd in Fosfolipiden membranen en in de myelineschede rondom zenuwcellen. Om deze reden worden Omega-3 vetzuren bij diverse psychische aandoeningen ingezet. (4) (5) (6)


VETZUREN

ADHDKinderen die in hun eerste levensjaren tekorten hebben aan Omega-3 vetzuren krijgen later eerder of nemen eerder een agressieve houding aan, wordt door sommige wetenschappers betoogd.(6) (14) Studies naar het effect van Omega-3 vetzuren op ADHD laten deels tegenstrijdige effecten zien. Soms met positieve effecten als uitkomst, terwijl in andere studies geen gunstige effecten worden gevonden. De kwaliteit van bepaalde studies is niet altijd even goed. (15)


VETZUREN

AGRESSIENiet alleen muizen, maar ook mensen lijken gevoelig voor Omega-3 vetzuur inname in verband met agressie. (7) Het blijkt dat moord vaker voorkomt bij mensen die weinig Omega-3 vetzuren eten. Lage bloedwaarden van deze vetzuren worden vaak gezien bij mensen die voor openbare geweldpleging op de bon zijn geslingerd. Door middel van jarenlange inname van Omega-3 vetzuren neemt agressie echter af. (14) Een aantal studies hebben een positief effect van Omega-3 vetzuren op de impuls beheersing/agressie aangetoond. (9)


VETZUREN

BIPOLAIRE STOORNISEen onderzoek van Andrew L. Stoll en collega's is een van de eerste systematische pogingen om het verband tussen Omega 3-vetzuren en verbetering van de impulsoverdracht in de hersenen ook klinisch aan te tonen. Zij vonden dat patiënten met bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd) na negen maanden visoliesuppletie aanmerkelijk opgeknapt waren in vergelijking met een placebogroep. Momenteel is er veel onderzoek gaande naar de invloed van Omega-3 vetzuren op de impulsoverdracht in zenuwweefsel en de klinische uitwerking daarvan. (4) (5) (6) (11) Inmiddels is aangetoond dat Omega-3 vetzuren een positieve bijdrage aan de behandeling van een bipolaire stoornis leveren. (9)


VETZUREN

KLINISCHE DEPRESSIEDe Omega-3 vetzuur commissie van de American Psychiatric Association (APA) heeft de studies naar de potentiële gunstige effecten van Omega-3 vetzuren geanalyseerd en komt tot de conclusie dat ze een gunstig effect op depressies hebben.(9)


VETZUREN

DEMENTIE EN ALZHEIMERDierproeven tonen aan dat hersenfuncties- en doorbloeding gunstig worden beïnvloed door toediening van Omega-3 vetzuren. In theorie zouden Omega-3 vetzuren het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer verlagen. Dit blijkt echter niet uit onderzoek: de uitkomsten van studies zijn soms tegenstrijdig, of de kwaliteit van de studies is onvoldoende.(9) 


VETZUREN

SCHIZOFRENIEUit epidemiologisch onderzoek blijkt een verband tussen een lage inname van Omega-3 vetzuren en het optreden van psychoses. (12) In klinisch onderzoek blijken Omega-3 vetzuren een positief effect te hebben op de behandeling van schizofrenie en het voorkomen hiervan. Het blijkt bij jongeren even goed te werken als de huidig beschikbare neuroleptica (atypische antipsychotica). (6)


VETZUREN

ONTSTEKINGEN EN AUTO-IMMUUNZIEKTEVanwege de ontstekingsremmende (anti inflammatoire) eigenschappen van Omega-3 vetzuren zijn deze vetzuren ook onderzocht in de context van ontstekingsziekten en auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis). (18) De gunstige effecten van Omega-3 vetzuren op reumatoïde artritis zijn inmiddels aangetoond. (19)VETZUREN

OOGFUNCTIEOmega-3 vetzuren kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van maculadegeneratie (MD). Echter, de studies hiernaar spreken elkaar soms tegen, en zijn niet in alle gevallen van even goede kwaliteit. Een aanbeveling, over het gebruik van Omega-3 vetzuren ter voorkoming van MD, kan men daarom vooralsnog niet doen.(16)