Ontzuren

[ PLANKTON VOEDINGSSTOFFEN ]

PIGMENTEN | ANTIOXIDANTEN

Voedingspatroon

De organen en weefsels in het menselijk lichaam gedijen het best in een basische context. Ook de essentiële lichaamsprocessen komen in een dergelijke omgeving optimaal tot hun recht. Of deze omgeving daadwerkelijk basisch is, hangt samen met ons dagelijkse voedingspatroon. Om het ideale basische uitgangspunt te bereiken, zou onze voeding voor tachtig procent uit basische en voor de resterende twintig procent uit zure voeding moeten bestaan. In de praktijk betekent dit dat ‘ontzuren’ het devies is.

Wie het gangbare eetpatroon in de westerse wereld onderzoekt, komt namelijk al snel tot de conclusie dat dit niet leidt tot het gewenste ontzuren. Westerlingen – en dus ook Nederlanders – consumeren te weinig basische producten en eten juist te veel zure voedingsmiddelen. Dit betekent dat ons lichaam een zodanig zure omgeving wordt dat de vitale lichaamsprocessen, weefsels en organen niet optimaal functioneren.

Bijdrage Chlorofyl

De stof chlorofyl kan een cruciale bijdrage leveren aan het noodzakelijke ontzuren. Dit pigment staat bekend om zijn hoge magnesiumgehalte. Het is dit mineraal dat de totstandkoming van een verantwoord evenwicht tussen basen en zuren in het menselijk lichaam kan ondersteunen.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een blijvende vorm van ontzuren niet te bereiken is met uitsluitend het innemen van chlorofyl. Tegelijkertijd zal aandacht besteed moeten worden aan hoe meer basische voedingsmiddelen in het eetpatroon opgenomen kunnen worden.

Een evenwichtige zuur-basehuishouding realiseren houdt in dat ons eetpatroon minder zure en meer basische voeding moet bevatten:

Zeer zure producten zijn onder meer eieren, soja, vis en vlees/gevogelte/wild.

Matig zure voedingsmiddelen als kaas, producten bestaande uit of gebaseerd op graan en peulvruchten.

Zwak zuur/zwak basisch zijn onder andere zaden, boter en olie. Zuivelproducten zijn verder matig basisch (behalve kaas).

Producten die vallen onder de noemer zeer basisch – en die dus doorgaans meer genuttigd zouden moeten worden om te ontzuren – zijn plankton, groenten, fruit en aardappelen (21).

Winkelwagen
Scroll naar boven